Cursuri

Compania noastră oferă cursuri cu următoarea tematică:

 • Achiziții publice
 • Control financiar preventiv
 • Control intern managerial
 • Managementul resurselor umane
 • Leadership
 • Management financiar public
 • Comunicarea în sectorul public
 • Prevenirea și combaterea corupției
 • Management de proiect
 • Managementul riscului
 • Management strategic
 • Planificare strategică
 • Politici publice
 • Accesarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene
 • Cursuri de inițiere, perfecționare și specializare în domeniul tehnologiei informației
 • Protecția datelor cu caracter personal și GDPR
 • Protecția informațiilor elaborate și administrate de instituții publice în contextul colaborării interinstituționale
 • Etică și integritate
 • Contencios administrativ, transparență decizională și acces la informațiile publice
 • Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
 • Conflicte de muncă – măsuri aplicabile și soluționarea acestora în instanță
 • Actul administrativ – legalitate, oportunitate și aplicații practice
 • Arhivare documente
 • Managementul situațiilor de urgență
 • Securitate și siguranță în muncă
 • Prevenirea și stingerea incendiilor

Tematica prezentată mai sus, este una generală, în funcție de cerințele clientului aceasta poate fi dezvoltată și personalizată.

Lectorii propuși sunt persoane cu experiență în domeniul vizat de programul de formare, practicieni din domeniul privat sau specialiști din cadrul instituțiilor publice centrale/locale. Cursurile se pot organiza atât la sediul clientului cât și în alte locații la solicitarea clientului atât în București cat și în alte locații de pe teritoriul României.

Ofertele pot include un pachet complet de servicii: formare, mapa cursant, cazarea și masa participanților în funcție de necesitățile beneficiarului.