50.000 de companii aşteaptă granturi între 2.000 şi 100.000 de euro

Peste 50.000 de companii an­treprenoriale vor putea so­li­cita ajutoare de stat între 2.000 şi 100.000 de euro în cadrul Programului Ope­ra­ţional Competitivitate dezvoltat de Ministerul Fondurilor Europene, care în prezent a trimis spre consultare Ghidul solicitantului în urma căruia se vor acorda finanţările.

„Este vorba de suma de 1 miliard de euro finanţată din fonduri europene şi din bugetul de stat şi 100 de milioane de euro din contribuţia beneficiarilor. Ordonanţa 130/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 6 august. Avem legea pe baza căreia se acordă aceste granturi, iar în prezent, Ghidul solicitantului se află în consultare până pe data de 24 august“, a spus în cadrul emisiunii de business ZF Live Cristina Iţcuş, managing partner în cadrul companiei CBS Custom Business Solu­tions, ce desfăşoară activităţi de consul­tanţă pentru afaceri şi management.

De asemenea, ea spune că forma finală a Ghidului solicitantului va fi gata în ultima săptămână a lunii august (înce­pând cu data de 24 august), de­oare­ce Ordonanţa 130 prevede ca sumele solicitate şi apro­ba­te prin acest program să ajungă la bene­fi­ciari până la finalul anului în curs.

Până în pre­zent nu a fost pu­bli­cate informa­ţii în legătură cu mo­da­litatea prin care antreprenorii pot solicita fi­nan­ţarea în ca­drul programului. Cristina Iţcuş spune că be­ne­ficiarii vor pu­tea aplica online, prin inter­mediul unei aplicaţii ce va fi dezvoltată special pen­tru acest program, „iar cei care doresc să aplice trebuie să fie pregătiţi.“

Programul prevede împărţirea su­mei de 1 miliard de euro în trei linii di­fe­rite de finanţare, care se adresează mai multor categorii de companii, de la micro­întreprinderi, până la companii cu stabilitate în piaţă şi cu planuri de dez­voltare şi investiţii.

„Prima categorie se adresează mi­cro­întreprinderilor. Sunt alo­caţi pentru acest segment 100 mil. euro care aco­peră nevoile a 50.000 de beneficiari. Aceş­tia vor putea obţine un micro­grant pen­tru capital de lucru în valoare de 2.000 de euro.“

Însă, pentru a fi eli­gibile companiile tre­buie să nu fi avut angajaţi în 2019, să fi obţinut o cifră de afaceri de peste 5.000 euro şi să fi avut activitate opera­ţională de minimum un an.

„Aici se încadrează microîntre­prin­de­rile fără angajaţi – sunt cazuri în care aso­ciatul şi administratorul firmei des­fă­şoară activitatea fără a avea contract de muncă. Sunt multe astfel de IMM-uri în Români în toate domeniile. Astfel, pot obţine finanţare IMM-urile din toate domeniile, PFA-urile, cabine­tele medicilor.“

Pentru cea de a doua cate­go­rie de grant este alocată su­ma de 100 mil. euro, însă su­me­le alocate fiecărui benefi­ciar sunt calculate în funcţie de cifra de afaceri înregistrată anul trecut de companie.

Acest segment se adresează com­pa­niilor a căror activitate a fost afectată de măsurile de limitare a noului corona­vi­rus, precum cele active în industria ospi­ta­lităţii sau turism, şi care au obţi­nut certificat de stare de urgenţă. Iar pentru a putea obţine finanţarea, bene­fi­ciarii trebuie să poată asigura o cofi­nan­ţare proprie de 15% din grantul obţinut.

„Pentru a doua formă de granturi mă aştept să fie finanţate circa 5.000 de proiecte, dar presupun că vor fi peste 10.000 de aplicaţii la această categorie. Antreprenorii pot plăti cu banii primiţi cheltuieli cu materii prime, stocuri de marfă, datorii faţă de furnizori, utilităţi, chirii, obiecte de inventar, echipamen­te, datorii către bugetul de stat.“

De asemenea, pentru ultima cate­gorie de grant este prevăzută suma de 480 mil. euro, iar fiecare beneficiar poate solicita sume între 50.000 euro şi 200.000 euro, cu o contribuţie proprie minimă ce diferă în funcţie de regiune.

„Spre exemplu, Bucureşti-Ilfov are 30% contribuţie minimă, iar celelalte re­giuni au 15%. Dacă calculăm la va­loarea maximă, vor fi finanţate cel puţin 2.400 de IMM-uri. Eu mă aştept să fie undeva între 3.000 şi 4.000 de IMM-uri finanţate pentru că majoritatea vor solicita valoarea maximă“, a adăugat Cristina Iţcuş.

Ea a explicat că mecanismul de se­lec­ţie al beneficiarilor funcţionează si­milar cu cel al programului Start-Up Nation. „Beneficiarul lucrează cu o ban­că şi face un credit punte prin care îşi finanţează activitatea. În sarcina lui sunt dobânzile şi comisioanele bancare, dar banca nu va evalua eligibilitatea ca be­neficiar, nu evaluează un plan de afa­ceri sau firma. Banca nu poate face un triaj al beneficiarilor, aceştia obţin fi­nan­ţare dacă se încadrează în cerinţele Ordonanţei.“

Sursa: Ziarul Financiar

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.